Sitemap Ispisi stranicu Posalji stranicu mailom

  Dobrodošli na naše stranice...


 

                          

Biocentar je europsko društvo koji djeluje putem svojih centara za istraživanje, dijagnostiku i liječenje infektivnih bolesti.

U Hrvatskoj se djelovanje ostvaruje putem društava koja su zasebno specijalizirana za kompleksne segmente konzultacija, dijagnostike, terapije i rehabilitacije. U RH društva djeluju od 2007 godine sa nekoliko tisuća pacijenata koji su koristili njegove usluge, kao i dokumentacije koje potvrđuju da se pravilnim pristupom mogu riješiti i najteža oboljenja.

 

   


 

BIOCENTAR INFINITUS je konzultativno-dijagnostički centar sa sjedištem u Zagrebu, u kojemu pacijenti mogu dobiti konzultacije i drugo liječničko mišljenje, te prijedlog za obavljanje dijagnostike, interpretaciju nalaza i prijedlog za primjenu terapijskih protokola. Osnivački Društva su liječnici koji niz godina prate suvremene europske trendove dijagnostike i liječenja. Društvo također omogućava rad sa pacijentima putem telemedicine.


BIOCENTAR NOBILIS je terapijski centar koji pacijentima omogućuje liječenje infektivnog uzroka bolesti primjenom suvremenih klasičnih i komplementarnih terapijskih protokola sa dokaznim laboratorijskim parametrima uspješnosti liječenja. Terapije se provode podsredovanjem inozemnih centara, te poliklinika i medicinskih institucija u zemlji.


BIOCENTAR BENEFICIUM je društvo za psihofizičku rehabilitaciju nakon izlječenja osnovnog uzroka bolesti, primjenom najraznovrsnijih tehnika sa individualiziranim pristupom pacijentu. Terapije provode educirani i stručni djelatnici sa višegodišnjim iskustvom u svom radu. Centar je posebno namjenjen osobama sa anksioznim poremećajima i napadima panike jer se pružaju cjelovita riješenja za iste.

         

    

                                                                                                              

Menu
Traži
Powered by Hoola.